บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จํากัดTelephone : +66-38-458-272   |   Fax : +66-38-468-625              

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ ใน กลุ่ม ไดกิอลูมิเนียม ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แบบ Die Cast Aluminium หรือการขึ้นรูปชิ้นส่วนโดยการหลอมอลูมิเนียม ที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องการคุณภาพ และความคงทนสูง ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูง มาใช้ในกระบวนการ รองรับต่อความต้องการในอุตสาหกรรมระดับสากล
Logo-DaikiGroup
เราเริ่มกิจการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2553 ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 300 ล้านบาท ทำให้เราเป็นผู้นำในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไทย ที่สนับสนุนงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในระดับภูมิภาค สร้างเสถียรภาพในการผลิตชิ้นส่วนป้อนสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

จุดยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมภูมิภาค

LocationMap
บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่บนจุดศูนย์กลาง Logistic ของภูมิภาค เชื่อมต่อไปยังเขตอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย และการขนส่งผ่านระบบท่าเรือน้ำลึก ทำให้เราจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และขยายพื้นที่บริการครอบคลุมเครือข่ายทั่วโลก

เทคโนโลยี

เราได้นำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งเครื่องหลอม และขึั้นรูปโลหะอลูมิเนียมคุณภาพสูง ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้พลังงานต่ำ และอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบที่มีความละเอียด มีความแม่นยำสูง รวมถึงบุคลากรที่มีความเชียวชาญในการผลิต และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ 100% ทุกชิ้น และเราให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษากระบวนการผลิต ตลอดไปถึงสิ่งแวดล้อม

ศักยภาพการผลิต

เราสร้างพื้นที่โรงงานมากกว่า 6,000 ตารางเมตร ภายใต้อาคารฝ่ายผลิตมากถึง 3 อาคาร ทั้งกลุ่มอาคาร DieCasting / กลุ่มอาคาร ตกแต่ง-กลึง / กลุ่มอาคาร ตรวจสอบคุณภาพ และคลังสินค้า และด้วยการจัดการการผลิตที่แม่นยำ ทำให้เรารองรับความต้องการ และการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตรงต่อเวลา

พื้นที่ผลิต เราได้แบ่งส่วนการผลิต เป็น 3 อาคาร โดยมี

อาคารโรงงาน #01 – คลังวัตถุดิบ / แผนก DieCasting

อาคารโรงงาน #02 – แผนกตกแต่ง และขัดผิวโลหะ / แผนกกลึง เจาะรู และทำเกลียว

อาคารโรงงาน #03 – แผนกกลึง เจาะรู และทำเกลียว / แผนกควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบขั้นสุดท้าย / คลังสินค้า

Scroll to Top