บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จํากัดTelephone : +66-38-458-272   |   Fax : +66-38-468-625              

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เราใช้เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตในแต่ละขบวนการ ได้ถูกตรวจสอบชิ้นงาน

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา ได้ทำการบันทึกข้อมูลการผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอน ทำให้คู่ค้ามั่นใจกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปของเรา

ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เราจึงได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสถาบันรับรองมาตรฐานฯ รางวัล ประกาศนียบัตรจากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ อาทิ

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015

Prtoduction Flow QC

Certificate

Declaration of honor

Scroll to Top