บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จํากัดTelephone : +66-38-458-272   |   Fax : +66-38-468-625              

International standard quality

We use international standard inspection tools. in every production step To ensure that production in each step The workpiece is inspected.

In addition, all of our products have production records recorded. Able to trace back production every step of the way. This gives our partners confidence in our injection-molded aluminum products.

With international production standards, We are therefore certified to industry standards. From certification institutions, awards, and certificates from various organizations and agencies. Such as.

เราใช้เครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานระดับสากล ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่า การผลิตในแต่ละขบวนการ ได้ถูกตรวจสอบชิ้นงาน

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของเรา ได้ทำการบันทึกข้อมูลการผลิต สามารถตรวจสอบย้อนกลับการผลิตได้ทุกขั้นตอน ทำให้คู่ค้ามั่นใจกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปของเรา

ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล เราจึงได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากสถาบันรับรองมาตรฐานฯ รางวัล ประกาศนียบัตรจากองค์กร และหน่วยงานต่างๆ

ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
ISO 14001:2015

Prtoduction Flow QC

Certificate

Declaration of honor

Scroll to Top